Om webbplatsen

Tillgänglighet för smartakartanmalmo.se

Malmö stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur smartakartanmalmo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, eller m du behöver information från smartakartanmalmo.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Totalt finns det 50 framgångskriterier som ska uppfyllas. Smartakartanmalmo.se uppvisar brister i 18 fall. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Vissa bilder kan sakna textbeskrivningar [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Vissa beskrivningar/ledtexter är inte sammankopplade med de formulärobjekt de avser i koden [WCAG 1.3.1 (A)]
 • En del landmärken för skärmanvändarläsare saknas [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Användaren kan komma åt innehåll i bakgrunden när sök visas i ett modalt fönster [WCAG 1.3.2 (A)]
 • Bakgrundplattor i kartan uppfyller inte kontrastkraven [WCAG 1.4.3 (AA)/1.4.11 (AA)]
 • Zoom-funktionen låst så att användaren inte kan zooma minst 200 procent [WCAG 1.4.4 (AA)]
 • Gränssnittet fungerar inte när användaren ändrar inställningar för avstånd i texter [WCAG 1.4.12 (AA)]
 • Sidans filtreringsfunktion går inte att nå med tangentbordet. Det gäller även knappen ”Öppna nu”. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Sök öppnas i ett modalt fönster. Mobilanvändare kan inte stänga fönstret med tangentbordet [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Det saknas en länk för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Vissa länktexter är inte beskrivande och begripliga i det sammanhang där de ligger [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Det finns rubriktaggar utan innehåll [WCAG 2.4.6 (AA)]
 • Interaktiva objekt, till exempel knappar och länkar, markeras inte tydligt visuellt när de får fokus vid tangentbordsfokus [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Kartnålarna i vår karta saknar beskrivningar [WCAG 2.5.3 (A)]
 • Koden har vissa avsteg från standarden för html [WCAG 4.1.1 (A)]
 • Ett flertal objekt saknar text som beskriver syftet med objektet [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Filterfunktionen och meny-knappen i mobilvisning är inte kodade med aria-expanded [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Skärmläsare får inte information när sökresultat saknas [WCAG 4.1.3 (A)]

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast den 30 november 2019.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av smartakartanmalmo.se som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB. 

Senaste bedömningen gjordes den 3 september 2019.

Webbplatsen publicerades den 8 april 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2019.

 

Validera och stäng kartfönster