Om oss

Malmö stads arbete med Smarta Kartan görs möjligt med stöd av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och ingår i Malmö Innovationsarena, ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi som arbetar för att främja innovationer som kan bidra till en hållbar stadsutveckling i Malmö.

Malmö Innovationsarena tillför resurser och möjligheter i pågående processer i Malmös stadsutveckling för att innovationer, koncept och metoder, som annars kanske inte hade kunnat uppstå, kan få testas och utvecklas. Målet är att hitta nya lösningar för att snabbt, hållbart och kostnadseffektivt öka antalet bostäder och skapa mer hållbara bostadsområden för dem som efterfrågar dem.

En delaktivitet i projektet som går under namnet Bo och Leva hållbart inriktar sig på delningsekonomi. Aktiviteten ska utveckla innovativa lösningar som främjar tillvaratagandet och återbruk av resurser, skapar lösningar för delning av resurser, stimulerar och uppmuntrar entreprenörer som ser avfall och begagnat som en resurs och affärsidé samt göra det lätt för Malmöbon att göra rätt. Malmö står inför många utmaningar vad gäller bostäder, arbete, utbildning och resursanvändning.

Delningsekonomin och cirkulär ekonomi, kan öppna nya möjligheter till jobbskapande, inom återbruk, reparation och uppgradering av produkter, samt service och teknikutveckling. Smarta kartan blir ett verktyg som kan främja målen inom aktiviteten.

 

Smarta Kartans bakgrund

Plattformen som Smarta Kartan Malmö och smartakartan.se bygger på skapades inom ett idéburet offentligt partnerskap mellan den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg och förvaltningen Göteborgs Stads enhet för Konsument- och Medborgarservice, som också samäger plattformen tillsammans. Smarta Kartan har delvis finansierats genom det nationella programmet Sharing Cities Sweden som en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

 

Vill du bygga en egen karta?

Smarta Kartans plattform är Open Source som white label och vem som helst får installera den (under eget varumärke) och utveckla den vidare till vad som helst. Vill du utveckla en Smarta Karta för din ort eller använda plattformen till något annat projekt så kontakta Göteborgs Stad och föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg.

 

Öppen källkod och användarlicenser

Smarta Kartans generella licens är Creatice Commons Erkännande 4.0 Internationell om inte annat anges.

Kartfunktionen på plattformen är utvecklad av OpenStreetMap® Foundation under licensen ODbL.

 

Validera och stäng kartfönster